KRS 0000 532 898


Strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:
a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK


2


Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.


Nasze dzieła

Sprawozdanie finansowe:Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014/2015
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016/2017