Fundacja Frater

Powstała 04 grudnia 2014 roku.
W początkowych założeniach miała promować i wspierać rodzicielstwo zastępcze, aby jak najwięcej dzieci z placówek mogło trafić do rodzin zastępczych.
W obecnej sytuacji kiedy wiele rodzin zastępczych rezygnuje i przy braku nowych kandydatów do założenia rodzin zastępczych wspieramy wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych.
W swoich działaniach staramy się zmniejszyć poczucie inności podopiecznych pieczy zastępczej wynikających z poprzednich traumatycznych doświadczeń życiowych.

Aktualności na:

Nasze przedsięwzięcia

◦ Naszą działalność dobroczynną na rzecz wychowanków pieczy zastępczej opieramy na dwóch filarach:

◦ I Filar - rozwijanie zdolności i umiejętności dziecka – wspieranie działań mających na celu organizację wolnego czasu w trakcie dodatkowych zajęć dydaktyczno -artystycznych, aktywność sportową i inne formy rozwijające zdolności i umiejętności dziecka, które podnoszą samoocenę dziecka w własnym poczuciu i oczach rówieśników.
Cel ten staramy się realizować poprzez zakup: pomocy dydaktycznych,ubrań, sprzetu sportowego i innych akcesoriów niezbędnych w rozwoju uzdolnień oraz talentów podopiecznych pieczy zastępczej oraz zapobiegające wykluczeniu społecznemu.

◦ II Filar - asygnowanie jednorazowych stypendiów i nagród rzeczowych na koniec roku szkolnego dla wychowanków pieczy zastępczej.

Kontakt

2 fundacjafrater@interia.pl
2 +48-794-128-438

Możesz pomóc

Darowiznami na nasze konto bankowe
11 1240 1330 1111 0010 6668 6566

Można wspierać naszą działalność na

2
2